Karrieren er viktig, men den er ikke hele livet

BILDE: Farah
Karriere er et menneskes utvikling i arbeidslivet. Å gjøre karriere kan dreie seg om å vokse med spesialiserte og vanskelige oppgaver eller å finne nye veier og få nye erfaringer og kompetanser. Men hva er det som styrer en karriere? Vi har snakket med sykepleieren Farah om den første jobben hennes, om personlig utvikling og om hva som egentlig er viktig når det gjelder karriere.

En formiddag i juli ringer vi sykepleieren Farah for å snakke litt om karrieren hennes. Farah jobber som bemanningssykepleier for LegeLeasings svenske morselskap, LäkarLeasing. Hun er 26 år og har bare jobbet som sykepleier i drøyt to år. Med tanke på at hun er helt i begynnelsen av karrieren sin, vil vi gjerne vite hvilke tanker hun gjør seg rundt yrket, karrieren og fremtiden sin.

“Før jeg startet på sykepleiestudiet studerte jeg faktisk til å bli bygningsingeniør.”

Sykepleieren som nesten ble ingeniør

Farahs reise mot sykepleieryrket startet allerede på videregående, da hun jobbet som pleieassistent på et aldershjem. Hun likte godt å jobbe med mennesker, og tanken på å utdanne seg til sykepleier vokste seg stadig sterkere. Men samtidig fikk hun høre at sykepleieryrket var slitsomt, dårlig betalt og ikke hadde så høy status.

– At jeg ble sykepleier var ikke en selvfølge helt i starten. Før jeg startet på sykepleiestudiet studerte jeg faktisk til å bli bygningsingeniør. Men savnet etter å få jobbe med mennesker igjen ble for stort, så jeg hoppet av, forteller Farah. Og da jeg begynte å utdanne meg til sykepleier, følte jeg med en gang at det var det riktige valget for meg.

BILDE: Shutterstock

Den første jobben – en viktig erfaring

Under utdanningen skaffet Farah seg mer erfaring ved å jobbe ekstravakter på kirurgisk avdeling i Norrköping. Først som pleieassistent, og da hun hadde gjennomført halve utdanningen, som helsefagmedarbeider. Takket være den erfaringen fikk hun også sin første jobb som sykepleier på kirurgisk avdeling. Og nettopp den første arbeidsplassen pleier å være et sted der de fleste lærer mye og som etter hvert danner grunnlaget for fremtidige yrkesvalg. Også for Farah ga det mange viktige erfaringer.

– Kirurgisk avdeling føltes som et bra sted å begynne, fordi de hadde ulike typer kirurgiske inngrep i mageregionen, urologi og til og med visse skader. Det ga meg varierte erfaringer allerede helt fra begynnelsen, sier Farah.

For Farah var ikke denne jobben bare det første trinnet på karrierestigen. Den falt også sammen med Covid-pandemien, med høy turbulens og mange utslitte kollegaer. Men selv om starten ble uvanlig tøff, synes hun at nettopp den erfaringen gjorde henne sterkere.

– Pandemien hadde pågått en stund, og hele avdelingen var preget av den. Flere kollegaer var slitne, og mange hadde sluttet. Introduksjonen min gikk for raskt og ble ikke så bra. I begynnelsen var jeg veldig redd for å gjøre noe galt. Men på sykehuset var det også flere flinke spesialsykepleiere, og jeg henvendte meg til dem for å få støtte og hjelp. Av dem lærte jeg å se helheten og tenke på mange ulike aspekter ved pasienten. Takket være den støtten jeg fikk av dem vokste jeg inn i rollen på en måte som senere ga meg stor trygghet, forteller Farah.

“Jeg vil jobbe på en arbeidsplass der jeg kan være sikker på at pasientens beste alltid settes først.”

Prioriterer trygghet

Farah hadde tenkt å bli i sin første jobb i minst to år for å lære seg så mye som mulig. Men tiden på kirurgisk avdeling ble ikke så lang. Det sosiale miljøet på arbeidsplassen endret seg, og når venner og kollegaer sluttet, begynte også Farah å vurdere å søke seg videre. Samtalen vår kommer inn på hva som er viktig å ta med seg når man går videre i karrieren. For Farah har erfaringen av hvordan hun klarte å endre usikkerhet til trygghet blitt en viktig lærdom.

– For det første prioriterer jeg å jobbe på en avdeling der jeg føler meg trygg på kunnskapen min. Jeg har fortsatt å jobbe på kirurgiske avdelinger, selv om jeg også har prøvd å jobbe på ortopedisk avdeling. For meg personlig dreier det seg om at jeg vil kunne dele det jeg kan og det jeg er flink til med andre. Men det dreier seg også om pasientsikkerhet. Jeg vil jobbe på en arbeidsplass der jeg kan være sikker på at pasientens beste alltid settes først.

BILDE: Farah

Livet og karrieren henger sammen

Når man snakker om karriere, er det lett å bare tenke på den yrkesmessige utviklingen. Blir oppgavene mer avanserte eller utfordrende, øker lønnen og blir fordelene flere? Og naturligvis dreier karrieren seg om hvordan vi utvikles og vokser innen yrket vårt. Men det som styrer karrieren dreier seg like mye om det som skjer rundt oss. I livet generelt. For Farah, som fremdeles er ung og vil opp oppdage verden, ble helsebemanning en spennende utfordring.

– Der jeg befinner meg i livet akkurat nå passer det perfekt å ta ulike korte oppdrag. Jeg elsker å reise og oppdage verden, så jeg pleier å si at jeg akkurat nå er på Sverige-turné, ler Farah. Jeg vet ikke om jeg kommer til å få sjansen til å ha denne litt mer spontane livsstilen senere i livet. Men akkurat nå er dette det riktige for meg.

Utvikling gjennom nye møter

I tillegg til muligheten til å se og oppdage nye steder, synes Farah at karriereaspektet også er viktig. At hun utvikler viktige kompetanser hun ville ha utviklet hvis hun ikke hadde jobbet oppdragsbasert. – Når du jobber med kortere oppdrag, møter du hele tiden nye mennesker, arbeidsgrupper og nye arbeidsmåter. For å takle det må du være åpen og fleksibel. Du må kunne tilpasse deg, bli del av teamet og samtidig stille spørsmål og kunne hevde deg. Jeg tror det krever en viss innstilling og personlighet for å takle det, sier Farah.

“Hvis jeg trives på jobben, er det store sjanser for at livet føles godt.”

Mål i karrieren

Det kan være vanskelig å forutse hvordan en karriere vil utvikle seg. Noen har helt klart for seg hva de vil oppnå i yrkeslivet sitt og klare mål, mens andre tar det som det kommer og er mer spontane i utviklingen sin. Farahs har et klart mål for sin egen karriere, selv om veien dit er mer åpen.

– Om ti år håper jeg å ha gjennomgått en videreutdanning og å jobbe som spesialsykepleier innen kirurgi og kanskje anestesi. Jeg vil stå støtt i rollen som sykepleier og føle at jeg har god erfaring å støtte meg på.

Men Farah nevner også mange andre faktorer som er viktige for henne. Som det å ha en god lønn som tilsvarer erfaringen hennes, å jobbe på et sted der hun virkelig trives og å ha greie og hjelpsomme kollegaer rundt seg. Men Farah tror også at livet og karrieren vil fortsette å gå hånd i hånd.

– Jeg elsker jobben min, og den er en stor del av livet mitt. Hvis jeg trives på jobben, er det store sjanser for at livet føles godt. Karrieren er viktig, men den er ikke hele livet. Akkurat nå vil jeg reise og oppdage verden, og i fremtiden vil jeg ha familie. Hva jeg velger, og hvordan karrieren utvikler seg, avhenger ganske enkelt av hvor jeg befinner meg i livet, avslutter Farah.

Faktaboks:

Navn: Farah

Alder: 26 år

Yrke: Sykepleier

Jobber: Konsulent i LäkarLeasing

Tips til dem som er i starten av karrieren: ”Våg å sette listen høyt og møte nye utfordringer. Når du føler at du mestrer dem, vokser du og du får god selvtillit og erfaring”

Kontakt oss og fortell oss om ønskene dine, så  hjelper  vi deg med å ta det neste steget mot det livet du drømmer om.
Nyheter

Siste nytt fra LegeLeasing

Flere artikler
Instagram

Følg @LegeLeasing på Instagram

Gjennom å klikke på “Godkjenn alle cookies" samtykker du til at alle cookies lagres på din enhet. Dette vil forenkle navigering i nettleseren, analysere endringer i nettsiden og forbedre vår markedsføring. Se vår Personopplysningpolicy for mer informasjon.