om webbplatsen

Personvernregler

LäkarLeasing Sverige AB, org.nr. 556678-4426 (nedenfor "LäkarLeasing") utfører bemanning innen helsesektoren og matcher fysiske personer med interessante jobber. For å gjøre dette må vi samle inn og behandle en del personopplysninger.

Disse personvernreglene beskriver hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine når du registreres i vår kandidatbank.
Den beskriver også dine rettigheter overfor oss og hvordan du kan benytte deg av rettighetene dine.

Ved å registrere deg i vår kandidatbank, godkjenner du disse personvernreglene og at dine personopplysninger behandles på måten som er beskrevet nedenfor. Det er viktig at du leser og forstår disse personvernreglene før du overfører personopplysninger.

Disse personvernreglene kan bli endret. Den senest oppdaterte versjonen er tilgjengelig på nettsidene våre. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss enten på kontakt@lakarleasing.se eller via vår eksterne personvernrådgiver dpo@lakarleasing.se.

1. Behandling av dine opplysninger

LäkarLeasing er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Alle personopplysninger som behandles av LäkarLeasing, behandles i samsvar med disse personvernreglene og i henhold til svensk personvernlovgivning. Som registrert hos oss kan du alltid forvente at dine personopplysninger behandles trygt.

2. Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

Formålet med LäkarLeasings behandling av dine personopplysninger er å kunne matche kompetansen din med ulike oppdrag samt oppfylle forpliktelser ved utarbeidelse av arbeidsavtale eller konsulentavtale. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er et avtaleforhold som også omfatter behandling for forberedende formål før avtaleinngåelsen.

3. Personopplysninger som samles inn om deg

LäkarLeasing samler inn ulike typer informasjon om deg når du registrerer deg i vår kandidatbank. Du kan direkte eller indirekte komme til å gi oss informasjon om deg selv på en rekke forskjellige måter. Vårt hovedformål er å gi deg spennende oppdrag og derigjennom bemanne den svenske og norske helsesektoren. For å oppnå dette formålet trenger vi en del informasjon om deg. Du kan alltid velge å ikke gi oss informasjon, men dette kan vanskeliggjøre eller umuliggjøre formidling av et bestemt oppdrag. Under bemanningsprosessen samler vi inn og behandler personopplysninger om deg. Avhengig av omstendighetene kan slike personopplysninger inneholde kategoriene av informasjon som er oppført nedenfor. Vær oppmerksom på at eksemplene som er oppført under hver kategori, ikke nødvendigvis er komplette.

 • Person- og kontaktinformasjon. Navn, fødselsdato, personnummer, e-postadresse, telefonnummer, postadresse.
 • Informasjon om profilen din. Kompetanse, språk, CV, tidligere og relevant arbeidserfaring, annen erfaring, akademisk bakgrunn, karakterer, utdrag fra registre, profesjonelle sertifiseringer, arbeidsforhold og ansettelsesform, anbefalingsbrev og annen informasjon du gir oss i forbindelse med din registrering i vår kandidatbank eller i forbindelse med en rekrutteringsprosess.
 • Intervju- og referansedata. Notater fra intervjuer og referanser, kompetansevurdering, nåværende og historiske lønnsopplysninger samt lønnskrav, forventninger og annen informasjon som du eller referansene dine gir oss.
 • Øvrig informasjon. LäkarLeasing kan også samle inn og behandle all annen relevant informasjon som du deler med oss om deg selv i forbindelse med søknaden din. Dette gjelder for eksempel din interaksjon med oss, herunder detaljer om vår kontakt med deg, for eksempel via e-post, telefon eller personlig (som dato, klokkeslett og samtaletema).
 • Sensitive opplysninger. Vi samler kun inn sensitive opplysninger (som etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion, helse osv.) hvis det har en klar relevans for formålet med behandlingen, for eksempel hvis du har fysiske begrensninger eller spesifikke behov som krever at vi tar spesielle hensyn under rekrutteringsprosessen. Vi gjør dette fordi vi vil at våre kandidater skal kunne søke jobb gjennom oss og sørge for at vi overholder lovbestemte forpliktelser med hensyn til ansettelsen. Fordi e-postkommunikasjon ikke anses som sikkert, anbefaler vi at du ikke inkluderer sensitive opplysninger i e-postmeldinger til oss.

Personopplysningene samles som regel inn i følgende trinn (merk at eksemplene som er oppført under hver kategori, ikke nødvendigvis er komplette):

1. Vi søker aktivt etter egnede kandidater til tjenestene vi bemanner. Dette gjøres blant annet gjennom sosiale medier, tips fra andre fysiske personer og offentlige registre. Vi kontakter deretter potensielle kandidater via telefon, SMS eller e-post for å oppmuntre vedkommende til å registrere seg i vår kandidatbank.

2. Når du blir kontaktet av LäkarLeasing og er interessert i å bli en del av vår kandidatbank, vil vi be om person- og kontaktinformasjon og informasjon om profilen din i henhold til det ovenstående. Vi ber også om informasjon om hva du vil jobbe med, og hvor. Hvis du ikke er interessert i å bli en del av vår kandidatbank, vil vi slette alle opplysninger vi har om deg, bortsett fra grunnleggende informasjon som vi kanskje vil trenge for å unngå å kontakte deg igjen med en lignende forespørsel. Opplysningene som kreves for å sikre sletting, vil imidlertid ikke bli lagret i identifiserbar eller lesbar form.

3. Når du har gått videre til intervju for en bestemt tjeneste, blir intervju- og referanseopplysninger, og i enkelte tilfeller testresultat i henhold til det ovenstående, innhentet.

4. Når du blir ansatt hos oss, kommer vi i tillegg til nevnte informasjon også be om all informasjon som kreves for inngåelse av en ansettelsesavtale, som skattetabell, utdrag fra Helsedirektoratet, HPR-nummer, kontonummer m.m.

4. Hvordan innsamlingen skjer

Det meste av informasjonen gir du selv til oss, for eksempel når du registrerer deg i vår kandidatbank eller i forbindelse med intervjuer.

Det er frivillig å gi informasjon, og du kan alltid velge å ikke gi oss bestemt informasjon. Enkelte opplysninger, for eksempel navn og kontaktinformasjon, er imidlertid obligatoriske for at du skal kunne registreres i vår kandidatbank. Hvis du ikke oppgir forespurte personlige opplysninger, kan det påvirke eller hindre oss i å evaluere kvalifikasjonene dine for en bestemt tjeneste eller vurdere deg som kandidat.

LäkarLeasing kan også samle inn personopplysninger om deg fra tredjeparter, for eksempel profesjonelle rekrutteringsbyråer, referansene dine og tidligere arbeidsgivere. Iblant kan vi også få personopplysninger fra allment tilgjengelige kilder, for eksempel sosiale medier og annen offentlig tilgjengelig informasjon.

5. Bruk av opplysningene dine

LäkarLeasing bruker personopplysningene dine for rekrutteringsformål. De viktigste delene er innsamling, evaluering og kontakter. Vi må behandle personopplysningene dine for å iverksette tiltak på din forespørsel før vi inngår en avtale med deg, og må behandle opplysningene for å kunne inngå en avtale med deg om bemanningsoppdrag. Vi har også en berettiget interesse i å behandle personopplysningene dine under rekrutteringsprosessen og for å holde oversikt over prosessen.

Personopplysningene dine brukes hovedsakelig for å levere, utføre og forbedre bemanningstjenestene vi tilbyr.

LäkarLeasing behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • For å levere bemanningstjenester. Personopplysningene dine vil primært bli behandlet for å muliggjøre bemanningstjenester innen helsesektoren. For eksempel bruker vi personopplysningene dine for å matche deg med jobber som kan være av interesse for deg.
 • For å vurdere deg som kandidat. Hvis du er registrert i vår kandidatbank, vil vi bruke dine kontoopplysninger og informasjon om dine kvalifikasjoner til å vurdere din egnethet for potensielle tjenester. Behandlingen er nødvendig for å avgjøre om du vil kunne utføre oppdrag samt for andre legitime interesser, blant annet LäkarLeasings og oppdragsgiveres interesse i at du er egnet og kvalifisert for rollen.
 • För att kommunicera med dig. Dina kontaktuppgifter (bland annat e-post och telefonnummer) kan komma att användas för att kommunicera med dig, till exempel om nya uppdrag som skulle kunna passa dig. Detta görs för att tillhandahålla dig bemanningstjänster och för andra berättigade intressen, bland annat LäkarLeasings intressen av att förmedla uppdrag.
 • For å yte support. Personopplysningene dine må kanskje brukes til å undersøke, svare på og løse klager og problemer i forbindelse med en bemanningstjeneste eller et oppdrag. Dette gjør vi for å kunne levere bemanningstjenester og for andre legitime interesser, blant annet LäkarLeasings interesse i at LäkarLeasings system for oppdragsformidling fungerer feilfritt slik at vi skal kunne formidle oppdrag til deg.
 • För att skapa samlad statistik. Personopplysningene dine kan bli brukt til å opprette statistikk i aggregert form, der opplysningene ikke er identifiserbare.
  Slik statistikk kan for eksempel omhandle gjentatte typer oppdrag og gjennomsnittlige priser. Dette gjøres på grunnlag av legitime interesser, inkludert LäkarLeasings interesse i å utvikle og forbedre sine tjenester og bruken av dem.
 • For å utvikle og forbedre tjenestene våre. Sammenstilt statistikk kan brukes som grunnlag for å fortsette å utvikle og forbedre LäkarLeasings tjenester og brukeropplevelse. Dette gjøres på grunnlag av legitime interesser, blant annet LäkarLeasings interesse i å utvikle og forbedre sine tjenester.

6. Så lenge lagrer vi opplysningene dine

Personopplysningene dine lagres kun så lenge informasjonen er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dessverre er det ikke mulig å spesifisere på forhånd hvor lenge dette gjelder for enhver type opplysninger. Generelt lagrer vi din person- og kontaktinformasjon så lenge som du er aktuell for bemanning.

Personopplysningene dine kan imidlertid iblant lagres i lengre tid, hvis dette er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser. Slike forpliktelser omfatter blant annet regnskaps- og skattelovgivning samt diskrimineringslovgivning. Dersom opplysningene dine må lagres på grunn av juridiske forpliktelser, vil de bare brukes til å oppfylle disse forpliktelsene og ingenting annet. Overflødige opplysninger anonymiseres og lagres frem til formålet med opplysningene er oppfylt.

Din profil i vår kandidatbank vil bli lagret til du skriftlig motsetter deg behandling av dine personopplysninger med hensyn til ovennevnte formål. Vær oppmerksom på at en person kan være interessant for fremtidige tjenester, og at vi for dette formålet kan lagre vedkommende personopplysninger så lenge han/hun anses som interessant for potensiell rekruttering. Hvis du ikke ønsker at personopplysningene dine behandles for dette formålet, ber vi deg kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen ovenfor.

7. Deling av personopplysninger

Personopplysningene dine må kanskje overføres til eller deles med andre. For eksempel kan personopplysningene dine deles med:

 • Personer som jobber hos oss. Personopplysningene dine vil bli delt med personer som arbeider hos LäkarLeasing, men bare personer som trenger tilgang til opplysningene, får tilgang for å kunne utføre arbeidet sitt.
 • Oppdragsgiver. Deler av personopplysningene dine vil bli delt med aktører som ønsker å tilby deg et oppdrag. Disse kommer til å få CV-en din og vår vurdering av kompetansen din (kun etter avtale).
 • Leverandører og underleverandører. Personopplysningene dine kan måtte overføres til eller deles med utvalgte selskaper som tilbyr ulike typer tjenester til oss. Disse selskapene kan kun behandle personopplysningene dine etter instruksjon fra oss.
 • Myndigheter. LäkarLeasing kan komme til å gi nødvendig informasjon til myndigheter som politi, skattemyndigheter eller andre myndigheter dersom vi plikter å gjøre dette i henhold til loven, eller om du aksepterer at vi gjør det.
 • Salg. LäkarLeasing kan komme til å dele personopplysningene dine med en potensiell kjøper av LäkarLeasings virksomhet eller eiendeler. Vi vil selvfølgelig aldri selge personopplysningene dine separat til en tredjepart uten din godkjenning.

8. Overføring til tredjeland

Vi forsøker alltid å behandle opplysningene dine innenfor EU/EØS. I unntakstilfeller kan personopplysningene dine imidlertid overføres til og behandles i land utenfor EU/EØS. I så fall vil vi ta alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene dine håndteres forsvarlig og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som kan sammenlignes med beskyttelsen som tilbys i EU/EØS.

9. Dine rettigheter

Det er dine personopplysninger. Du har derfor rett til å få informasjon om og påvirke hvordan personopplysningene dine behandles av oss.

Her følger en kort oppsummering av dine rettigheter. Vær oppmerksom på at listen nedenfor ikke nødvendigvis er komplett.

 • Rett til å protestere mot behandling. Du har rett til å motsette deg at personopplysningene dine behandles for vår legitime interesse. I så fall må vi enten vise at det er legitime grunner til behandlingen som går foran dine interesser, eller avslutte behandlingen.
 • Rett til å få tilgang til og flytte opplysningene dine. Du kan når som helst be om en kopi av personopplysningene dine og informasjon om hvordan disse har blitt samlet inn, brukes, deles osv. Den første kopien er gratis. For ytterligere kopier kan vi komme til å kreve en rimelig avgift. Du har også rett til å overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig, og vi vil i rimelig grad hjelpe deg med dette.
 • Rett til å slette opplysninger. Du har rett til å be om at personopplysningene dine slettes hvis de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for, eller hvis det ikke er noe juridisk grunnlag for videre behandling av opplysningene.
 • Rett til å korrigere feilaktige opplysninger. Du har rett til å be om at feilaktige personopplysninger korrigeres. Du har også rett til å utfylle ufullstendige personopplysninger.
 • Rett til begrensning. Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses frem til de feilaktige opplysningene har blitt korrigert eller en innvending fra deg er vurdert.

Du bør vite at det kan finnes flere krav eller bestemmelser som begrenser eller utvider dine rettigheter. For eksempel kan juridiske forpliktelser hindre oss fra å utlevere eller flytte deler av opplysningene dine, eller fra umiddelbart å slette opplysningene.

10. Klager

Du har rett til å kontakte og klage til relevante personvernmyndigheter (Datatilsynet/Datainspektionen) dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en feilaktig måte.
Les mer på IMY.

Gjennom å klikke på “Godkjenn alle cookies" samtykker du til at alle cookies lagres på din enhet. Dette vil forenkle navigering i nettleseren, analysere endringer i nettsiden og forbedre vår markedsføring. Se vår Personopplysningpolicy for mer informasjon.