om oss

Selskapet

LegeLeasing har bemannet helsesektoren siden 2005. Vi er eksperter på leger og sykepleiere!

Bemanner helsesektoren siden 2005

LäkarLeasing ble etablert i 2005 for å dekke det voksende behovet for innleide leger i den svenske helsetjenesten. Noen år senere utvidet vi virksomheten til også å omfatte sykepleierbemanning, og i 2009 ble datterselskapet LegeLeasing etablert for å bemanne den norske helsesektoren. I dag er det ingen andre selskaper som kan måle seg med vårt nettverk av konsulenter. Bemanning av leger og sykepleiere er fortsatt kjernevirksomheten vår, men vi har også annet helsepersonell som hjelpepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, psykologer, spesialister innen biomedisin, fysiologer og sosionomer.

Det lille selskapet som ble det største

Vi har vokst jevnt siden starten. I dag er vi en av de markedsledende aktørene innenfor helsebemanning i Norden. Over 55 ansatte jobber ved våre kontor i Oslo og Stockholm. Hver uke arbeider mer enn 350 leger og sykepleiere i den norske og svenske helsesektoren via LegeLeasing.

Riktig kompetanse på rett sted til rett tid

LegeLeasing har til nå bemannet den nordiske helsesektoren med nesten 125 000 oppdragsuker. I databasen har vi nå over 90 000 registrerte leger og sykepleiere, og hver dag registrerer nye konsulenter seg via nettstedet. Derfor kan vi raskt dekke de aktuelle behovene med den rette kompetansen – uavhengig av oppdragets art.

Vi er til stede over hele Norge

Vi forsyner oppdragsgivere over hele Norge med personell – fra Kristiansand i sør til Honningsvåg i nord. Målet er hele tiden å kunne tilby det aller beste helsepersonellet. Da må vi både være den beste arbeidsgiveren for våre ansatte og den mest attraktive leverandøren for sykehusene og kommunene.