Testen for deg som tenker på forandring

Att utmana sig själv i det invanda och trygga, det är sällan lätt, ens när missnöjet är stort. Men de gånger du faktiskt vågar – vad utvecklande och befriande det kan kännas! Sitter du lite fast i rutinen eller rädslan för det okända kan ett första steg vara att fundera över hur du kan öppna dig för något nytt, här och nu, och på vilket sätt det skulle vara bra för dig. Svara på fem enkla frågor och ta reda på hur redo du är för en förändring!