Vi må snakke om tuberkulose

Blogg

Det er lett å tenke at vi har glemt alt om tuberkulose. Navnet på sykdommen får oss gjerne til å tenkte på gamle sykdommer, sånne som ikke finnes lengre. Det stemmer ikke overens med virkeligheten. I dag er faktisk en tredjedel av verdens befolkning smittet av denne bakterien. Altså er tuberkulose en sykdom som i aller høyste grad ikke burde glemmes.

Tuberkulose er en sykdom som inkluderer kraftig hoste, feber, trøtthet og dårlig apetit. Den har eksistert hos mennesket i lange tider. Landet som den stammer fra er ikke fastslått men det tidligste sporet av bakterien er fra en 17 000 år gammel bison.

Den store spredningen

Bakterien som forårsaker tuberkulose heter Mycobacterium tuberculosis og den finnes hos omtrent en tredjedel av verdens befolkning. Det innebærer at omtrent over 2,6 milliarder mennesker bærer på denne sykdommen. Hvert år får 10 millioner bærere tuberkulose og 1,7 millioner dør. Selv om dette først og fremst gjelder mennesker med nedsatt immunforsvar fra spesielle deler av verden så er det likevel et veldig høyt antall og med en økning av antall reisende 

Tuberkulose kan man få i hele kroppen men det vanligste er å få den i lungene. Det er også kun derifra det smitter og bare der smitten faktisk er aktiv. Den smittede sprer dette gjennom luften gjennom hoste, nys og spytt og som oftest gjennom nære kontakt, noe som betyr at familier eller andre man bor sammen med har en større risiko for å bli smittet. 

Tuberkulose i Norge

Med rett behandling, i de fleste tilfeller antibiotika, går det fort å bli smittefri men å få bukt med sykdommen er en lang og komplisert prosess. Dette er fordi bakteriene reagerer sakte på legemiddel. Vanligvis så skjer behandling i hjemmet, selvom det i de føste ukene kan være aktuelt med innleggelse på sykehus. 

I Norge er det omtrent 160 personer som de siste årene har fått sykdommen og sammenlignet med antall innbyggere i landet er dette lavt. 

Tuberkulose i verden 

Selvom det ser ut som at dødeligheten minsker verden så er tuberkulose fortsatt den infeksjonssykdom som tar livet av flest mennesker. Dette har ført til att World Health Organization i 2018 lanserte Find. Treat. All. Med mål om å finne og behandle 40 millioner mennesker innen slutten av 2022.

2020 førte med seg en annan luftburen drpåesmitte som viser seg gjennom hoste og feber. Dette setter naturligvis kjepper i hjulene for kampen mot tuberkulose. Kampen må likevel fortsette og med tilstrekkelig finansiering kan sykdommen være mere eller mindre borte innen 2045.

LA OSS KOMME I GANG

Send oss en interessemelding i dag!