Livet er ikke rettferdig, men vi kan jobbe for at helsevesenet skal være det

Blogg

Noen får kreft, andre får det ikke. Livet er helt enkelt urettferdig. Det er ingen nyhet, men det som burde være rettferdig er den pleien som som tilbys den som er syk. Sammen kan vi skape forandring. 

Kunnskap gir kraft

I dag, den 4.februar er det verden kreftddag. Dagen ble til for å rette oppmerksomhet på kreftsaken, vise støtte, oppmuntre til engasjement samt å påvirke politikere og beslutningstakere til å gjøre mer. 

I år, og frem til 2024 kommer temaet å være en likestilt omsorg - Close the Care Gap. Dette er et forsøk på å minimere ulikheter innenfor helsevesenet slik at de kan minskes. For det er bare det vi vet noe om, som vi kan gjøre noe med. Gjennom å øke kunnskapen kan vi sammen fjerne fordommer og misforståelser rundt kreft og hvem som blir syke, noe som igjen kan gi oss en virkelig forandring. 

Millioner av liv kan reddes

Hvert år går ti millioner mennesker bort pga. kreft. Det er flere enn de som går bort av HIV/AIDS, malaria og tuberkulose tilsammen. Det tallet kommer til å øke - om vi ikke hjelper hverandre. Hvert tredje tilfelle av kreft kan forhindres og ytterligere en tredjedel kan kureres om kreften blir oppdaget i tid og rett behandling blir gitt. 

Inntekt, utdannelse, bosted og diskriminering på grunn av etnisitet, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonsnedsetting og livsstil er bare noen av de faktorer som påvirker helsevesenet negativt, uansett hvor i verden man befinner seg.

Hva kan vi gjøre? 

Det første steget mot en likestilt kreftbehandling er å spre bevissthet og kunnskap. Du kan hjelpe til med å minske stigmatiseringen gjennom å høre på perspektivet til mennesker som lever med sykdommen, deres nærmeste og la deres erfaringer lede dine tanker og handlinger mot forandring som kan skape en mer rettferdig behandling.

Sammen kan vi gjøre framskritt for å minske kreftforekomsten globalt. Jo mere vi snakker om det jo bedre kan vi begynne å forestille oss nye løsninger og bygge en mer rettferdig visjon av fremtiden - en fremtid der mennesker lever et sunnere liv og har bedre tilgang til kreftforebyggende tjenester og behandling, uansett hvor man er født, vokser, blir eldre, jobber eller bor.


LA OSS KOMME I GANG

Send oss en interessemelding i dag!