Endret pandemien din personlighet?

Har du tenkt på hvordan COVID-pandemien påvirket din eller andres personlighet? Ifølge en amerikansk studie endret vi oss både raskere og kanskje i feil retning, sammenlignet med hva vi ville gjort under normale forhold.

Jo eldre vi blir får vi som regel bedre selvinnsikt, emosjonell stabilitet og selvfølelse. Men en ny studie, publisert i PLOS ONE, antyder at covid-pandemien skapte langt større personlighetsendringer enn hva vi ellers ville ha sett i løpet av samme tidsperiode. I tillegg fant forskerne ut at folk ble mindre ekstroverte, åpne, hyggelige og ansvarlige i 2021 og 2022, sammenlignet med tidligere.

Et tiår med endring på bare et par år

Litt over 7000 deltakere fra USA mellom 18 og 109 år ble vurdert før pandemien, fra 2014, tidlig i pandemien i 2020, og senere i pandemien, i 2021 eller 2022. På hvert tidspunkt fullførte deltakerne en "Big Five Inventory"-test – et vurderingsverktøy som måler personlighet i fem dimensjoner: ekstroversjon vs. introversjon, vennlighet vs. uvennlighet, ansvarlighet vs. uansvarlighet, nevrotisisme vs. emosjonell stabilitet, og åpenhet vs. lukkethet.

Mellom pre-pandemien og 2020 så forskerne ingen spesielt store endringer i personlighetstrekk. Midlertidig fant de en betydelig nedgang i utadvendthet, åpenhet, vennlighet og ansvarlighet etter, sammenlignet med før og i begynnelsen av pandemien. Endringene lignet på et tiår med normal variasjon, noe som tyder på at COVID-pandemien hadde fremskyndet den naturlige prosessen med personlighetsendring. Selv om studien er gjort i USA, hvor det politiske klimaet er annerledes, gir den oss fortsatt viktig informasjon om effektene de siste årene har hatt på samfunnets velvære.

Innsikt for en lysere fremtid

Personer som rapporterer høye nivåer av ansvarlighet, vennlighet eller utadvendthet, vil også mer sannsynlig få oppleve de høyeste nivåene av velvære. Interessant nok endret personligheten til yngre voksne seg mest i studien - det ble observert nedgang i velvære og ansvarlighet, samt en markant økning i nevrotisisme i 2021/2022, sammenlignet med årene før COVID. Selv om den vestlige verdens trend med mer polarisering og stadig mindre samarbeidsvilje har pågått over en lengre periode, kan altså pandemien ha økt intensiteten i dette.

Har du reflektert over dine egne erfaringer de siste årene og hvordan eventuelle personlighetsendringer kan ha påvirket deg? Er det noe du legger merke til hos andre? Kanskje har endringene beskyttet oss under høyden av pandemien, men det kan være verdt å stille spørsmål ved hvor nyttige de er nå som den akutte fasen av COVID er bak oss. Er det på tide å revurdere perspektivene våre?

LA OSS KOMME I GANG

Send oss en interessemelding i dag!