Antiochis av Tlos - en av de første kvinnelige leger?

Blogg

De siste årene har uttrykket “herstory” fått oppmerksomhet - en reaksjon på at det er alt for få kvinner som får plass i historien. Derfor passer det bra att vi i dag, på den internasjonale kvinnedagen deler historien om Antiochis av Tlos, en fremtredende kvinnelige autoritet innen medisin for 2 000 år siden.

Et arkologisk funn forteller hennes historie

I 1892 fant en østeuropeisk ekspedisjon en pidestal i Lykien - dagens sødre Tyrkia. Statuen som hørte til denne var borte men de fant en inskripsjon som man kunne spore tilbake til 1 århundret f.kr, med andre ord var denne over 2000 år gammel. På inskriptionen står det: 

"Antiochis av Tlos, datter av Diodotus, priset av rådet og folket i Tlos for hennes lekende kunst, har reist denne statuen av seg selv” 

Eksperter mener at språket i inskripsjonen kan bety at Antiochis hadde den offisielle positionen som lege i byen der teksten likner på inskripsjoner for andre leger under samme epoke. Disse legene ble ansatt av kommunefullmektige, fikk lønn og hadde ansvar for en del offetlige oppgaver.

Antiochis begynte antageligvis din utdannelse og jobbet sammen med sin pappa, Diodotus, men gikk deretter videre og åpnet sin egen praksis der hun utviklet kunnskaper helt på egenhånd.

En medisinsk autoritet

I motsetning til mange andre kvinnelige leger i antikkens Roma og Hellas, arbeidet ikke Antiochos primært med fødsel. I stedet fokuserte hun på og behandlet sykdommer som rammet både kvinner og menn..

Hennes rykte vokste over store deler av verden og langt utover hennes egen levetid. Flere viktige medisinske forfattere og leger omtalte henne som en autorite og at hun var meget dyktig i sitt arbeide arbeide med kurer og behandlinger. Det er også blitt beskrevet at Antiochis hadde folk som arbeidet for henne.

At hun selv sørget for at statuen hennes ble reist betyr at Antiochis hadde nok av penger og ønsket å publisere hennes prestasjoner.

Herstory

Det er gjort store fremskritt de siste to tiårene med å finne og tolke de fragmentariske kildene til kvinnelige leger som er spredt i både tid og rom. Rebecca Flemming, forsker og universitetslektor i antikkens historie ved Jesus College, Cambridge, mener at det nå er et veletablert faktum at kvinner praktiserte medisin i den antikke verden, og at en mer inkluderende, mindre seksuelt segregert tilnærming til utøvelse av medisin. var praksis i antikken. , i motsetning til det som skulle vises senere. Vi vet at det skjedde, og samfunnet har fortsatt ikke nådd målene som burde være åpenbare. Derfor er den internasjonale kvinnedagen så viktig.


LA OSS KOMME I GANG

Send oss en interessemelding i dag!